SOTG

Ultimate frizbi je eden redkih športov, ki se igra brez sodnikov. Zaradi tega se na igrišču in izven njega uporablja SOTG (Spirit of the Game) oz. koncept športnega duha, ki skrbi za veliko več kot le fair play.

Kaj je SOTG ali Spirit of the Game?

Se spomniš, ko si s prijatelji igral nogomet ali košarko in je prišlo do prekrška ali podobne neljube situacije? Ste se s prijatelji takrat skregali ali se pogovorili in skupaj odločili, kaj se bo zgodilo? Spirit of the Game (SOTG) oz. po slovensko koncept športnega duha, izhaja ravno iz takih situacij. 

Podoben je fair playu, hkrati pa zajema še več vidikov športnega obnašanja na igrišču. Zaradi koncepta SOTG šport temelji na spoštovanju, komunikaciji, fair playu in pozitivnem odnosu tako med soigralci kot tudi z nasprotniki, na igrišču in izven njega. Vsak posameznik je odgovoren, da ne bo namerno kršil pravil.

Spirit circle pred in po tekmi

Že pred tekmo se lahko ekipi dobita v krogu na sredi igrišča (spirit circle). Pogovorita se o tem, kaj pričakujeta od tekme, kakšen stil igra imata in opozorita na zadržke ali posebnosti v svoji igri. Ob koncu tekme se ekipi še enkrat zbereta v spirit circlu na sredi igrišča, kjer pokomentirata dobre in slabe vidike igre obeh ekip. Hkrati predlagata področja, kjer bi se ekipi lahko še izboljšali.

Po vsaki tekmi mora ekipa oceniti obnašanje nasprotne ekipe. Za to obstaja obrazec, ki se imenuje spirit sheet in zajema 5 pomembnih točk:

 • poznavanje in uporaba pravil,
 • prekrški in telesni kontakt,
 • poštenost in fair play,
 • pozitiven odnos in
 • samokontrola ter komunikacija.

Vsak vidik igre lahko ekipa oceni s točkami od 0 do 4, kjer je 4 najboljša in 0 najslabša ocena.

SOTG SOTG SOTG SOTG SOTG

Na koncu vsakega turnirja je poleg zmagovalne ekipe razglašen tudi prejemnik nagrade SOTG. Ta nagrada je enako pomembna kot sama zmaga na turnirju in pomeni, da ekipa spoštuje nasprotnike, je pozitivno naravnana in odlično komunicira. Podatki o ocenah športnega duha so tudi javno dostopni.

BE CALM

Pri ultimate frizbiju je pravilno obnašanje med igro (in tudi izven nje) izjemnega pomena. Velja načelo, da svoje soigralce in nasprotnike obravnavaš tako, kot si želiš, da bi oni obravnavali tebe. Pomembno je, da v kočljivih in napetih situacijah ohraniš mirno glavo ter se z nasprotnikom spoštljivo pogovoriš o nadaljevanju igre. Igralci se zato pri reševanju konfliktov držijo načela BE CALM. Ta igralca spodbuja, da:

 • pred odločitvijo zadiha in ne reagira takoj (Breathe);
 • razloži, kaj misli, da se je zgodilo (Explain);
 • premisli, kako situacijo vidi nasprotnik (Consider);
 • če potrebuje nasvet, o njem povpraša preostale igralce (Ask);
 • posluša, kaj bodo povedali (Listen)
 • in se na koncu glede na pravila glasno in jasno odloči o nadaljevanju igre (Make a call). 

Kakšni so primeri dobrega športnega duha?

Igralec dobro uporablja SOTG, kadar svojega soigralca opomni, da je v nekem konfliktu sprejel napačno odločitev ali pa ko prepozna, da je sam sprejel odločitev, ki ni bila primerna in jo zato spremeni. Izjemno zaželjene so tudi pohvale soigralcev in nasprotnikov, ko ti izvedejo kako dobro potezo, pozitivne vzpodbude drugih igralcev ali humorni komplimenti. K dobremu vzdušju na igrišču pripomore tudi, da se na začetku predstaviš in nasprotniku podariš kak nasmeh.

SOTG

Projekt športnega duha po Združenih državah Amerike širi neprofitna organizacija E.R.I.C. s katero tesno sodelujemo v projektih, ki se izvajajo v Evropi. Več o implementaciji SOTG koncepta v vsakdanje življenje pa si preberi tukaj.

Osnove za članek smo prevedli iz razlag svetovne zveze za frizbi športe (WFDF-SOTG).

About the author : Urška Jakopin

Leave A Comment

Prijavi se na E-novice

in bodi obveščen o vseh naših aktualnih novicah

  Izberi si svoj frizbi